10 015 Kotas dalgiui medinis ”šunkojis” (drebulinis)